BETA

HOW TO REGISTER

Alamin ang schedule ng registration sa inyong Barangay at dalhin ang mga sumusunod:

 

PARA SA YELLOW CARD AT RED CARD (edad 18 pataas)

1. Application Form (maaring i-download  ang application form mula sawww.yanangmuntinlupa.com
    website o kaya naman ay kumuha sa inyong Barangay o sa Registration Center)

2. Photocopy ng inyong Voter's ID o COMELEC Certification (Kung ikaw ay hindi pa rehistradong
    botante, maaring humingi ng assistance sa Registration Center upang makapag-rehistro)

3. Photocopy ng valid ID o billing statement na nakalagay ang inyong Muntinlupa address

4. Bayad sa card:

P60 para sa Red Card holdersP80 para sa yellow card holders na edad 18 hanggang 59 at

P75 para sa blue card holders na edad 17 hanggang 7

 

PARA SA BLUE CARD (edad 7 hanggang 17)

Ang lahat ng Blue Card, na para sa edad 7 hanggang 17, ay dapat i-apply ng kanilang magulang o guardian na dapat ay mayroon o mag-aaply din ng Muntinlupa Care Card. Magdala lamang ng:

1. Photocopy ng Birth Certificate ng bata na ina-apply

2. Bayad sa card printing na P75*

 

* Ang mga Blue Card holder na edad 7 hanggang 17 at Red Card holder na edad 66 pataas ay hindi pasok sa kwalipikasyon ng insurance company para mabigyan ng insurance.

Reach us through our official email address

INFO@YANANGMUNTINLUPA.COM

 

Read our Privacy and Confidentiality